הדף מאובטח
 

פנסיה חובה לעובדי משק בית

רבים מאתנו מעסיקים עובדי משק בית: עוזר/ת בית, מטפל/ת, וכו', בתדירות משתנה. למרות שאיננו מתייחסים לעצמו ככאלה, אנו למעשה נחשבים על פי החוק כמעסיקים לכל דבר ועניין ומחוייבים בתשלומי ביטוח לאומי, חופשה, הבראה, וגם בביטוח פנסיוני.

מה קובע החוק?
בינואר 2008 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה המחייב ביצוע תוכנית פנסיה חובה לעובדים.
החובה החוקית היא של כל המעסיקים ולגבי כל העובדים, כפי שמפורט בצו, וזאת באמצעות הפקדות כספים לקרן פנסיה.

מה הסיכון למעסיק שלא מקיים הסדר פנסיה לעובדיו?
מעסיק שאינו מבטח את עובדיו פועל בניגוד לחוק פנסיה חובה, המקנה ביטוח פנסיוני לעובדים,
וחושף את עצמו לתביעה כספית שיכולה להגיע לסכומים גבוהים מאד, מאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך ולקבלת קנסות אכיפה מנהלית של משרד התמ"ת בגובה עשרות אלפי שקלים.
עובד או שאריו זכאים לתבוע את המעסיק במקרים של נכות או מוות (כתוצאה מתאונה או ממחלה), שאירעו במסגרת העבודה או מחוץ למסגרת העבודה, גם אם קרו בחו"ל.
לדוגמא: עובדת בת 30 שמשתכרת 800 ₪ לחודש, מעסיק שאינו מפריש כחוק תשלומים לטובת חסכונה הפנסיוני מסתכן בתביעה בסכום של עד כמאתיים אלף שקלים! בעוד שלו היה מפקיד לה מדי חודש את התשלומים לקרן הפנסיה כנדרש, חלקו כמעסיק היה כ-100 ₪ לחודש בלבד.

האם תשלום לביטוח לאומי לא מכסה אותי?
לא! צו ההרחבה קובע כי כל מעסיק מחויב לפתוח לעובדו קרן פנסיה בנוסף לתשלום לביטוח לאומי, בדיוק כמו כל עובד אחר במשק.
יש אירועים רבים אשר אינם מכוסים במסגרת הביטוח הלאומי ואשר פנסיה חובה מכסה, לדוגמא, מחלה של עובד מחוץ לשעות העבודה. מעסיק שלא יערוך פנסיה לעובד יאלץ לפצות את העובד בעצמו.

מי זכאי לפנסיה חובה?
כל עובד מגיל 21 וכל עובדת מגיל 20 זכאים על-פי החוק להפקדות לקרן פנסיה מהמעסיק.
במידה והעובד הגיע כבר לגיל פרישה, והוא מקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה (בנוסף לקצבה מביטוח לאומי), מעסיקו לא מחויב, ואף פטור, מהפקדות לקרן פנסיה.

מה הם שיעורי ההפקדות החודשיות לתוכנית פנסיה חובה לעובדים?
החוק קובע כי ההפקדות לקרן הפנסיה יחושבו כאחוז מהשכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין (לא כולל "נסיעות"). שיעורי ההפרשות עלו החל משנת 2008 ובשנת 2014 הגיעו לשיעורם הסופי 17.5% משכר העובד בחלוקה הבאה: פיצויים על חשבון המעסיק 6%, תגמולים על חשבון המעסיק 6% ותגמולים על חשבון העובד 5.5%.
להלן טבלת שיעורי ההפרשות משנת 2008 ועד 2014 ובכלל:
החל מיום  הפרשות מעביד  הפרשות עובד  הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ
1.1.2008 0.833%  0.833%  0.834%  2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5%  2.5%  2.5%  7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34%  10%
1.1.2012  4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013  5% 5%   5% 15%
1.1.2014  6%  5.5%  6%  17.5%

שכר העובד הוא שעתי (או יומי) ומשתנה מחודש לחודש, לפי מה עלי לקבוע את השכר המבוטח?
מאחר ועובדי משק הבית עובדים על פי שכר שעתי, שכרם משתנה לעיתים בין חודש לחודש.
המערכת של "המרכז לביטוח פנסיה חובה" מאפשרת לכל מעסיק לעדכן את שכר העובד מידי חודש בלחיצת כפתור האתר האינטרנט או דרך המוקד הטלפוני.
חשוב לציין כי במידה ויש צורך לעדכן את השכר, יש לבצע עדכון זה עד ה 5 לכל חודש, במידה ולא חל שינוי בשכר לעומת החודש הקודם אין צורך לבצע כל עדכון והגביה תבוצע באופן אוטומטי.
מידי 1 לחודש תשלח המערכת האוטומטית של "המרכז לביטוח פנסיה חובה" לכל מעסיק הודעת דואר אלקטרוני ובה תזכורת לביצוע עדכון שכר חודשי בהודעה יצוין השכר הרשום במערכות המחשב של המרכז כך שרק במידה וחל שינוי יהיה על המעסיק להיכנס לתיקו האישי ולבצע את השינוי.
עדכון השכר מונע תשלום גבוה/נמוך מידיי דבר שעשוי ליצור תשלום עודף או מאידך חשיפה ביטוחית במקרה שהשכר בפועל עלה לעומת הרישום במערכת.
נציין עוד כי באפשרות המערכת לקבל עדכון גם לגבי חודש בו שהה העובד בחופשה ללא תשלום ועל כן אין צורך לבצע גביה בכלל.

מה כולל הביטוח הפנסיוני?
הביטוח הפנסיוני אמנם נועד לחסוך כסף לגיל הפרישה, אבל לא רק, הוא כולל בחובו גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (גם כתוצאה מאירועים שאירעו מחוץ לשעות העבודה) וביטוח שאירים במקרה של מוות (גם כזה שנגרם ללא קשר לעבודתו אצל המעסיק), ומגן על המעסיק מפני תביעות אפשריות של העובד ושאריו.
בנוסף, מאחר שכמחצית מחלקו של המעסיק בהפרשה לקרן הפנסיה מיועד לפיצויים, במקרה של פיטורין, לא יידרש המעסיק לשלם בבת אחת סכום פיצויים גבוה, מאחר ורובו כבר ימצה בקרן הפנסיה. על כן מבחינת המעסיק מחצית מההפקדה החודשית אינה מהווה הוצאה נוספת, אלא חיסכון המיועד להקטין את גובה התשלום שישולם לעובד על פי החוק במקרה של פיטורין.

איך מבוצע תשלום החלק של העובד לקופה וכיצד באפשרותי לגבות אותו ממנו?
כל מעסיק מחויב להפקיד מידי חודש את מלוא הסכום, שיכלול גם את חלקו של העובד וגם את חלקו של המעסיק.
החוק מתיר למעסיק לקזז מידי חודש משכר העובד את החלק אותו הוא (העובד) היה צריך להפקיד לקופה.
יש לציין כי אין אפשרות להפקיד לקופה רק את חלקו של המעסיק (ללא חלקו של העובד).

במקרה שאפטר את העובד, האם אוכל להפסיק את הביטוח באתר בכל רגע?
בוודאי. כמעסיק רשום באתר יש לך אזור פרטי שהגישה אליו מוגנת באמצעות שם וסיסמה. באזור זה תוכל לנהל ולעדכן בקלות רבה את נתוני העובדים, שכרם ותאריכי התחלת וסיום העבודה.
כמובן שניתן גם ליצור קשר טלפוני או לשלוח הודעת דואר אלקטרוני או פקס עם הנחיה דומה.

הסדירו ביטוח פנסיה לעובדים, באמצעות "המרכז לביטוח פנסיה חובה" עוד היום!

 
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS