הדף מאובטח
 

סנקציות כנגד מעסיקים

עם החלת צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, חבות זו של מעסיקים עומדת גם לעסקים קטנים. בעליהם של עסקים קטנים, עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות בשל אי הפרשת כספים לביטוח פנסיוני לעובדיהם, על מעסיק להפריש כספים לפנסיה.

מעסיק שלא עמד בחובתו על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה ולא העביר כספים לקרן פנסיה עלול למצוא את עצמו מחוייב לשלם לעובד פיצוי על הנזק שנגרם לו בשל אי יכולתו לקבל את המגיע לו לפי תקנון הקרן.

משמעות נזק זה היא הפסד הפנסיה, אשר התגבשה עם סיום יחסי העבודה בהגיע העובד לגיל פרישה, ו/או עם קרות מקרה ביטוח המכוסה על ידי קרן הפנסיה בהתאם לתקנונה (פנסית נכות, פנסית שאירים).

בית דין אזורי לעבודה קבע לאחרונה כי לא תחול התיישנות על מקרה בו העובד גילה כי לא בוצעו בגינו הפקדות לקרן הפנסיה רק עם סיום עבודתו אצל המעסיק, זאת מאחר והנזק (הפסד הפנסיה) התגבש רק במועד בו הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים.

על מעסיק לדאוג להפריש כחוק לפנסיה ולא להסתמך על כך שעובדו ידאג להפריש זאת באופן עצמאי.
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS