הדף מאובטח
 

פנסיית חובה לעובד ועד בית

מתי מתחילים להפריש הפרשות פנסיוניות לעובד של ועד הבית? האם גם העובד משתתף בהפרשות? ומה יקרה בשנת 2014? בודקים את חוק פנסיית חובה

חוק פנסיית חובה נחקק בשנת 2008 במסגרת צו ההרחבה.

אז מה קובע חוק פנסיית חובה?

חובת הפרשה- החוק קובע כי כל המעסיקים עובדים מחויבים להפריש הפרשות פנסיוניות מדי חודש עבור עובדי המשק בביתם, והדבר נכון גם לועדי בתים המעסיקים מנקים וגננים.

מועד תחילת ההפרשה- לפי חוק פנסיית חובה, התחלת מועד ההפרשות נגזרת מהימצאותה או אי הימצאותה של קרן פנסיה פעילה שיש לרשות העובד.
במקרה שלעובד ועד הבית יש קרן פנסיה פעילה, על המעסיק להפריש עבורו הפרשות פנסיוניות החל מהחודש הראשון לעבודתו (התשלום הראשון יכול להתבצע בתום 3 חודשים לתחילת מועד העסקת העובד או עם תום שנת המס- המועד הראשון מבין שתי האפשרויות הנ"ל).
במקרה שלעובד אין קרן פנסיה פעילה, המעסיק יתחיל להפריש עבורו הפרשות פנסיוניות עם תום 6 חודשי עבודה. דהיינו, ההפרשה הראשונה הינה על החודש ה- 7 לתחילת מועד ההעסקה.

תעריפים
- חוק פנסיית חובה קובע כי הסכום שיש להפריש  גדל בהדרגה עם השנים. כך- בשנת 2013 יש להפריש הפרשות בגובה של 15 אחוזים משכר עובד משק הבית, בעוד שבשנת 2014 יהיה עלינו להפריש הפרשות בגובה של 17.5 אחוזים משכר עובד משק הבית.

החלק של המעסיק וחלקו של העובד- חוק פנסיית חובה קובע כי גם העובד משתתף בהפרשות הפנסיוניות. למעשה, שני שלישים מההפרשות יוצאים מכיסו של המעסיק ואילו שליש- מכיסו של העובד. עם זאת, האחריות על ביצוע ההפרשות מוטלת על כתפי המעסיק ובפועל עליו לשלם את מלוא סכום ההפרשה ולקזז ממשכורתו של העובד את חלקו בהפרשה.

שימו לב, אל תעברו על החוק!
מעסיק שלא יפריש לעובד שלו הפרשות פנסיוניות עובר על החוק, ולכן עלול למצוא את עצמו משלם מכיסו סכומי פיצויים גבוהים (שלא לומר קצבאות).

האפשרות הפשוטה ביותר לקיום חוק פנסיית חובה היא דרך המרכז לביטוח פנסיה חובה. מדי חודש המרכז שולח לכם תזכורת ואף מחשב את הסכום שעליכם להפקיד עבור עובד משק הבית- והכל דרך המחשב ומבלי לצאת מהבית! אלו סכומים קטנים שמצילים מצרות גדולות.

עמוד זה נועד למסור לכם מידע. יש להדגיש כי בתקנון הקרן נמצאים התנאים המחייבים!


רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS