הדף מאובטח
 

קרנות פנסיה של עוזרות בית ומטפלות

בעבר עוזרות בית ומטפלות לא זכו שמעסיקיהן יפרישו להן תשלומים פנסיוניים. כיום תודות לחוק פנסיה חובה, נפתחות יותר ויותר קרנות פנסיה עבורן. מה כוללות קרנות הפנסיה של עוזרות הבית והמטפלות ועל מי חלה האחריות להפקדות? קרנות פנסיה על הפרק

בשנת 2008 הובטחה רווחתם הפנסיוניות של עוזרות הבית והמטפלות. המחוקק קבע כי על המעסיקים לפתוח עבורן קרנות פנסיה ולהקפיד להפריש אליהן תשלומים פנסיוניים מדי חודש.
אמנם בשנת 2008, אחוז ההפרשות הפנסיוניות היה נמוך והיווה רק 2.5 אחוזים ממשכורתן של העוזרות והמטפלות, אך בשנת 2013 אחוז ההפרשות הפנסיוניות כבר עומד על 15 אחוזים ממשכורתן ובשנת 2014 הוא אף צפוי לגדול בשני אחוזים וחצי.

יש להדגיש כי פתיחת קרנות הפנסיה לעוזרות הבית ולמטפלות לא נועדה אך ורק לשם רווחתן הפנסיונית. אמנם קרנות הפנסיה של עוזרות הבית והמטפלות דואגות בראש ובראשונה לחיסכון לעת זקנה אך בה בעת הן כוללות בחובן גם ביטוח אובדן כושר עבודה (הכולל כיסוי גם למחלות קשות ולתאונות שלא מתרחשות במקום העבודה) וגם ביטוח שארים (הכולל כיסוי גם כשסיבת המוות אינה מתרחשת במקום העבודה).
כיוון שכך, מעסיקים המקפידים לפתוח קרנות פנסיה לעוזרות הבית ולמטפלות ומקפידים להפריש לקרנות תשלומים פנסיוניים מדי חודש למעשה, מבטחים את עצמם מפני תביעות עתידיות הן מצד עוזרות הבית והמטפלות והן מצד שאריהן.

נושאים באחריות

האחריות לפתיחת קרנות הפנסיה ולהפקדות אליהן חלה על המעסיק!
בהקשר זה יש לציין שני דברים:
דבר ראשון, אמנם גם העוזרות והמטפלות צריכות להשתתף בהפרשות הפנסיוניות (שליש מהסכום שיש להפריש), אך בפועל מי שמפריש את התשלומים הוא המעסיק. עליו לשלם את התשלום הפנסיוני המלא ולנכות משכר העוזרת/המטפלת את חלקה.
דבר שני, גם במקרה שבו העוזרת/המטפלת מוותרת מרצונה על זכאותה להפרשות הפנסיוניות, עדיין מבחינת החוק, המעסיק מחויב לשלם לה תשלומים פנסיוניים.

הדרך הקלה ביותר לפתוח קרנות פנסיה לעוזרות בית ולמטפלות היא באמצעות המרכז לביטוח פנסיה חובה. בכל חודש המרכז ידאג שתקבלו תזכורת בדבר ההפקדות ואף חישוב של סכום ההפקדה. סכומי ההפקדות הינם סכומים קטנים שבבוא היום יכולים להצילכם מצרות גדולות.

מטרת עמוד זה הינה למסור מידע. יש לציין כי התנאים המחייבים הם התנאים המופיעים בתקנון קרן הפנסיה!
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS